Skip to content

Privacystatement

Algemeen

Fuse Agency is een agency welke sportscholen en bedrijven verbindt met trainers en docenten. Dit privacy statement beschrijft welke persoonsgegevens er worden verzameld bij het gebruik van de website https://fuse-agency.com.

Artikel 1 – Verzamelen van gegevens

Wij onderkennen drie vormen van verzameling van uw persoonsgegevens:

 1. Het contactformulier
  • Uw naam, e-mailadres en evt. telefoonnummer worden samen met uw bericht opgeslagen in onze database.
  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van uw bericht.
  • Wij bewaren deze gegevens in onze database maximaal 12 maanden.
 2. U wilt lid worden van onze nieuwsbrief, hierbij slaan we de volgende gegevens maximaal 12 maanden op:
  • Uw naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
 3. Het contactformulier
  • Uw naam, e-mailadres en evt. telefoonnummer worden samen met uw bericht opgeslagen in onze database.
  • Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de afhandeling van uw bericht.
  • Wij bewaren deze gegevens in onze database maximaal 12 maanden.
 4. U bent lid werkzaam voor onze Agency en hierbij slaan we tevens de volgende gegevens, tot een jaar na beëindiging van het contract, op:
  • Uw bedrijfsnaam
  • Geslacht
  • Bankrekening gegevens
  • Nationaliteit
  • KVK nummer
  • BTW-nummer

Door verzending van uw gegevens via onze Website geeft u aan Fuse Agency toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken en te gebruiken ten behoeve van hierboven beschreven doeleinden (juridisch: artikel 8 sub a Wet Bescherming Persoonsgegevens).
Bij het gebruik van de Website als ‘gast’ worden geen persoonsgegevens verzameld.

U heeft te allen tijde het recht uw gegevens uit deze database te verwijderen. Dit kan door hiertoe een verzoek te mailen naar info@fuse-agency.com.

Artikel 2 – Beeldmateriaal bij trainingen en evenementen

Door het geven van trainingen en het bijwonen van evenementen kunnen er foto’s worden gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotie van nieuwe trends, trainingen en evenementen, welke via de Nieuwsbrief, Website of Social Media worden getoond.

Artikel 3 – Uitwisseling van gegevens

Voor uitvoering van onze werkzaamheden worden er voor opdrachtgevers en opdrachtnemers gegevens uitgewisseld met de volgende partij:

 • Mailchimp

Wij delen buiten bovengenoemde partijen geen persoonsgegevens, zonder toestemming.

Artikel 4 – Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.

Artikel 5 – Beveiliging persoonsgegevens

Fuse Agency zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Artikel 6 – Bewaartermijn persoonsgegevens

Fuse Agency bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking dan wel op grond van de Nederlandse wet is vereist.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Fuse Agency heeft met veel zorg en inspanning de Website samengesteld. Het gebruik van de Website is echter geheel voor eigen rekening en risico. Fuse Agency is niet aansprakelijk voor alle (in)directe schade voortvloeiend uit het gebruik van de Website. Hier vindt u onze uitgebreide disclaimer.

Artikel 8 – Cookies

Voor uitgebreide informatie over onze cookies beleid verwijzen wij u naar deze pagina

Artikel 9 – Wijzigingen van het Privacyreglement

Dit reglement wordt van tijd tot tijd herzien. De laatste wijziging is van oktober 2019. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacyreglement te raadplegen.

Artikel 10 – Vragen en commentaar

Al uw vragen of opmerkingen met betrekking tot dit privacyreglement zijn altijd welkom. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@fuce-agency.com.Ga naar de verkoop- en algemene voorwaarden